Top Back to Overview
Member-Login
Show only Direct Results
Show All Related Results
Back to Category-Overview
Back to Category-Search
(1 of 3 images)

Miorita

Artist: Various

Year: 1972
Country: Romania
Label:
Catalog No: Editura „Albatros” C.S. 185
Format: Vinyl 7"
Spezification: Box-Set
0

Tracklist 

 
A1 Cuvînt Despre „Miori?a” 2:25
A2 Horea P?curariul 2:55
B Miori?a 6:30

Companies, etc.

Credits

Notes

Miori?a a ap?rut în ?ase limbi la editura Albatros din Bucure?ti România în „Anul Interna?ional al C?r?ii” una mie nou? sute ?aptezeci ?i doi.

S-a îngrijit de aceast? edi?ie prof. univ. Zoe Dumitrescu-Bu?ulenga.
Prezentarea artistic? precum ?i scrierea textelor cu un caracter de liter? anume creat pentru „Miori?a”, apar?in graficianului Emil Chendea.
Dan Er. Grigorescu a realizat motivele fotografice.
A compus ?i a interpretat pentru aceast? carte balada „Miori?ei” menestrelul Tudor Gheorghe, iar Lucre?ia Hor? din Gro?ii ?ible?ului, Maramure? a zis „Horea P?curariului”.
Redactor de carte a fost Ion Acsan.
?i-a dat concursul la alegerea textelor Lucian Manu.
La realizarea ei au contribuit: Petre Ghelmez, Al. Georgescu, Constantin Stoica, Domnica Filimon, Gheorghe Marinescu, Teodor Bogoi.

Discul a fost imprimat la Casa de discuri „Electrecord” din Bucure?ti, prin bun?voin?a directorului Emil Car?i?, a redactorului muzicolog ?tefan Bonea, cu contribu?ia unui grup de tehnicieni.
S-a folosit hîrtie de ambalaj necalandrat? de 112 gr/mp. ?i carton celulozic de 380 gr/mp. trase la Combinatul de celuloz? ?i hîrtie din Z?rne?ti, Bra?ov.
Tiparul s-a executat la Combinatul poligrafic „Casa Scînteii” din Bucure?ti de c?tre un colectiv de zincografi, retu?ori, montori, tip?ritori ?i leg?tori sub îndrumarea direct? a directorului general ing. Victor Cristea ?i a inginerului ?ef Dinu Constantinescu.
Tirajul cuprinde 13.800 exemplare, din care 251 exemplare legate ?i numerotate de la 1 la 251.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Book published in 1972 presenting the „Mioritza” ballad in romanian & five translations (english, french, german, russian, spanish). The rear cover has a 7" disc housed in a brown printed envelope, and it includes a 24 page insert with the liner notes translated in the five foreign languages. The book is housed in an external box-type sleeve.